צור משרד תכנון אדריכלי


בעבודתי האדריכלית אני שואף להביא תנועה חיים ויופי, ורואה עצמי שותף ליצירת תרבות שבמרכזה ניצב האדם.
אני שואף ליצור בית שהוא אורגניזם הצומח מתוך קשר חי למקום, לזמן ולתרבות בהם הוא נוצר ומבקש לפעול באחריות ויראת כבוד כלפי הסביבה הטבעית והאנושית בתוכה אני יוצר.

דרור צור                        
 

צור תכנון אדריכלי * קיבוץ הרדוף * ד.נ. המוביל, מיקוד 17930
טל. 04-9059228 * פקס. 04-9865655 * zurar@zurar.co.il
אדריכלות - אנתרופוסופית * אורגנית * ירוקה