צור משרד תכנון אדריכלי

את המשרד הקמתי בשנת 1997 ומאז תוכננו ונבנו במסגרת המשרד עבודות בתחומים מגוונים, בעיקר בהרדוף. בעבודתי אני שואף לגלות בכל מפגש עם לקוח ובכל תהליך תכנוני את הפוטנציאל הייחודי
החד פעמי הטמון בו, ולמצוא בכל פרוייקט מחדש את שביל הזהב בין הצרכים הפרקטיים והיום יומיים ביותר, לבין האידאלים האנושיים והאדריכליים הגבוהים ביותר.

צור תכנון אדריכלי * קיבוץ הרדוף * ד.נ. המוביל, מיקוד 17930
טל. 04-9059228 * פקס. 04-9865655 * zurar@harduf.org.il
אדריכלות - אנתרופוסופית * אורגנית * ירוקה