צור משרד תכנון אדריכלי

קיבוץ הרדוף

בית ספר ולדורף הרדוף

 

 

צור תכנון אדריכלי * קיבוץ הרדוף * ד.נ. המוביל, מיקוד 17930
טל. 04-9059228 * פקס. 04-9865655 * zurar@harduf.org.il
אדריכלות - אנתרופוסופית * אורגנית * ירוקה