צור משרד תכנון אדריכלי

מגרש ספורט מקורה


מגרש ספורט מקורה בבית ספר ולדורף הרדוף.
מבנה מקונסטרוקציה של עץ רב שכבתי עם מילואות מעץ בפנים וטיח אקריל בחוץ.

צור תכנון אדריכלי * קיבוץ הרדוף * ד.נ. המוביל, מיקוד 17930
טל. 04-9059228 * פקס. 04-9865655 * zurar@harduf.org.il
אדריכלות - אנתרופוסופית * אורגנית * ירוקה