צור משרד תכנון אדריכלי

בית מתבגרים - פנימיית טוביה

מבנה זה הוא מבנה מגורים למתבגרים בפנימיית טוביה, שהיא פנימיה טיפולית למתבגרים ובני נוער בקיבוץ הרדוף.

צור תכנון אדריכלי * קיבוץ הרדוף * ד.נ. המוביל, מיקוד 17930
טל. 04-9059228 * פקס. 04-9865655 * zurar@harduf.org.il
אדריכלות - אנתרופוסופית * אורגנית * ירוקה