צור משרד תכנון אדריכלי

בית ספר ולדורף הרדוף (בשיתוף עם אדר' גדי אלמוג מחברת א.ב. תכנון)

צור תכנון אדריכלי * קיבוץ הרדוף * ד.נ. המוביל, מיקוד 17930
טל. 04-9059228 * פקס. 04-9865655 * zurar@harduf.org.il
אדריכלות - אנתרופוסופית * אורגנית * ירוקה